Badrumsbesiktning i Östersund

Badrummet är ett känsligt utrymme och det är viktigt att en renovering sköts på rätt sätt. Felaktiga renoveringar kan leda till förödande fuktskador som kan skada både din hälsa och din ekonomi. Därför bör du alltid anlita en kompetent och behörig hantverkare du kan lita på till 100 %. Det är också viktigt att följa upp renoveringen med en badrumsbesiktning för att säkerställa att allt är korrekt utfört. Visste du att 70 % av alla badrumsbesiktningar blir underkända? Vi har kunskapen om hur du undviker detta. Kontakta oss genom att använda formuläret här på sidan så berättar vi mer.

Byggskador kan bli förödande

Vad är syftet med badrumsbesiktning? 
De vanligaste felen som upptäcks vid en badrumsbesiktning är fukt- och vattenskador. Syftet är att kunna upptäcka eventuella fel och brister i tid och åtgärda dem innan de är för långt gångna. Annars kan det bli nödiga kostnader och du står med ett badrum som inte går att använda. Genom att göra en badrumsbesiktning får även du som kund ett bevis på att renoveringen eller badrummet är fackmannamässigt utfört. Ett badrum ska alltid följa de krav som är uppsatta för våtrum och säker installation av vatten för att dina försäkringar ska gälla om det i framtiden uppstår problem.

Några av de vanligaste felen i badrum är att kakel eller klinkers inte sitter ordentligt utan släpper från väggar/golv

  • Kakel och klinkers kan även drabbas av sprickor
  • Ytterligare två fel som du bör vara uppmärksam på är bristfälligt fall vid golvbrunnen och alla typer av läckage 
  • Om du upptäcker ett fel innan badrumsbesiktningen har ägt rum är det viktigt att du tar kontakt med din hantverkare snarast möjligt 
  • Tänk även på att badrummet oftast inte är det enda våtrummet i bostaden
  • Har du till exempel en tvättstuga måste även den besiktigas och uppfylla de krav som finns för våtrum

Agera direkt om du upptäcker fuktskada i badrummet

Om du upptäcker en fuktskada eller några andra fel i badrummet är det viktigt att du agerar direkt. Ju snabbare det åtgärdas desto mindre skador. Var uppmärksam på att om du bor i en bostadsrätt så är din skyldighet som ägare att både underhålla och förebygga skador. Skulle du till exempel ha ett fuktskadat badrum som inte går igenom besiktningen och som påverkar resten av huset kan du behöva betala skadestånd. Om resten av ett flerfamiljshus måste renovera till följd av dina fuktskador vill säga. För att skydda dig själv bör du alltid anlita en besiktningsman som går igenom ditt badrum.

Det spelar ingen roll om du renoverar själv eller använder en behörig hantverkare, en badrumsbesiktning bör alltid göras oavsett

  • Skulle det uppstå en skada i ditt badrum kommer ditt försäkringsbolag alltid utreda orsaken till den
  • Du får i princip aldrig tillbaka några pengar på försäkringen om skadan inte var oförutsedd
  • Badrummet måste även uppfylla de krav som finns för branschen, annars täcker inte försäkringen
  • Om du inte har använt dig av en behörig hantverkare är risken stor att du får stå för kostnaderna själv vilket kan bli kostsamt

En besiktning kvalitetssäkrar ditt badrum och en eventuell renovering vilket är en stor trygghet

Kontakta oss via kontaktformuläret här på hemsidan så svarar vi snarast på alla dina frågor och funderingar.